اردوغان؛ عامل اصلی انحطاط سیاست خارجی ترکیه

 

موقعیت ژئوپلتیکی ترکیه ایجاب می کند که یک سیاست خارجی چندوجهی را پیگیری کند، در حالی که ترکیه هم اکنون در دام سیاست یک بعدی خود گرفتار آمده است.

 
چرا آنکارا منزوی شده است؟

 

کارشناسان ترکیه اتفاق نظر دارند که سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه روندی نزولی را طی کرده است. عمده کارشناسان بر این باورند که علت اصلی این سقوط، کنار گذاشتن سیاست خارجی سنتی ترکیه به نفع چشم اندازی اسلامی است. این موقعیت، گزینه های پیش روی آنکارا در منطقه را کاهش داده است.

منبع : تبریز سر ایران است. |چرا آنکارا منزوی شده است؟
برچسب ها : ترکیه ,سیاست ,خارجی ,سیاست خارجی ,خارجی ترکیه ,سیاست خارجی ترکیه